Van eenmanszaak naar vennootschap: het inkomen in een vennootschap

Wanneer je activiteiten als zelfstandige groeien en het inkomen (= de winst) in je éénmanszaak stijgt, krijg je vaak het advies om over te stappen naar een vennootschap. Om deze grote stap weloverwogen te kunnen zetten is het belangrijk dat je de vele regels die daarbij horen kent én toepast. Zeker wanneer het gaat over het beheren van het geld van de vennootschap. Je kan bijvoorbeeld niet langer vrij beschikken over het geld dat binnenkomt in je vennootschap voor privédoeleinden, zoals dat wel het geval is bij een éénmanszaak. De reden? Een vennootschap vormt een aparte rechtspersoon. Geld van de rekening van je onderneming naar jezelf overschrijven kan dus niet meer zomaar wanneer je wil.

Maar je kan natuurlijk wel een inkomen uit je vennootschap halen om privé van te kunnen leven. Dat kan op verschillende manieren, maar je moet wel de regels van de kunst volgen. In deze blog belichten we hoe je jezelf als bestuurder of zaakvoerder (= bedrijfsleider) ‘loon’ kan uitkeren. Dat is de meest gebruikelijke vorm van inkomen uit een vennootschap.

 

Loon uit je vennootschap: de bedrijfsleidersvergoeding

Het woord zegt het al. Als bedrijfsleider word je eigenlijk een soort ‘loontrekkende’ in je eigen vennootschap. Er moet formeel beslist worden hoeveel loon je krijgt. Als je zelf enige aandeelhouder en bestuurder/zaakvoerder bent in je vennootschap, dan beslis je natuurlijk zelf over het bedrag.  

Dit loon is in principe een vast maandelijks bedrag dat wordt beschouwd als inkomen uit arbeid en wordt belast in de personenbelastingen. De fiscus verplicht je om hierop een ‘voorafbetaling’ te doen, in de vorm van bedrijfsvoorheffingen. Deze worden ingehouden op het brutoloon en op kwartaalbasis doorgestort aan de fiscus, zoals ook voor gewone loontrekkende moet gebeuren. Je kan dus aan jezelf enkel het nettoloon uitbetalen.

Om het één en ander correct te laten verlopen kan je rekenen op de hulp van je boekhouder of een sociaal secretariaat.

Wat het betalen van sociale bijdragen betreft volg je de regels van zelfstandigen. Je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en ieder kwartaal bijdragen betalen, net zoals onder het statuut van een éénmanszaak. In dit geval worden de bijdragen berekend op je (bruto)beroepsinkomsten, zijnde het overeengekomen vast brutomaandloon dat je wordt toegekend door de vennootschap.

Bij gevolg is het al tijdens het inkomstenjaar min of meer duidelijk hoeveel je inkomsten zijn, worden er verplicht al personenbelastingen ‘vooraf betaald’ via de bedrijfsvoorheffing en kunnen je sociale bijdragen perfect worden berekend en betaald. Dat verkleint de kans op latere (hoge) afrekeningen. Eén van de grote voordelen van dit systeem.

 

Winst in de vennootschap

Werken met een vennootschap neemt in grote mate de onzekerheden weg rond de te betalen sociale bijdragen en personenbelastingen. Maar in de plaats moet je een andere belangrijke inschatting maken: hoeveel winst (= alle inkomsten – alle aftrekbare kosten inclusief jouw loon) zal er uiteindelijk overblijven in je vennootschap? Hierop zal je vennootschapsbelastingen moeten betalen en ook hier verwacht de fiscus voorafbetalingen. Te weinig vooraf betalen wordt in dit geval veel zwaarder ‘beboet’ dan bij de eenmanszaak in de personenbelastingen.

Anderzijds is deze winst niet onderworpen aan sociale bijdragen, dus daar hoef je alvast geen rekening meer mee te houden. Bovendien is het tarief in de vennootschapsbelastingen beperkt tot 20 of 25% wat veel lager is dan de (marginale) tarieven in de personenbelastingen. Opnieuw een voordeel van werken met een vennootschap. Maar daartegenover staat dat de winst na vennootschapsbelastingen ook hier niet zomaar ter beschikking staat van jou als bedrijfsleider om privé-uitgaven mee te doen. We gaan in een volgende blog dieper in op hoe je deze dan wel correct uit je vennootschap naar jouzelf privé kan overdragen.

 

Samengevat

Het inkomen in een eenmanszaak wordt onderworpen aan sociale bijdragen en progressieve tarieven in de personenbelastingen. Maar je kan wel privé vrij beschikken over hetgeen daarna netto overblijft.

Om uit een vennootschap een inkomen te halen, zal je meestal met een (vast) loon werken, waarover ook personenbelastingen en sociale bijdragen moeten worden betaald. Wat er vervolgens nog aan winst (na vennootschapsbelastingen) overblijft, zit dan nog wel steeds in de vennootschap. Hierdoor kan je er (nog) niet zomaar privé over beschikken.


Naar overzicht blog

Nieuwsbrief: Mis geen enkele tip voor je financiën

En blijf op de hoogte van het aanbod van Checked & Balanced

Ik schrijf me gratis in
TOP