Overstappen van een eenmanszaak naar vennootschap?

Om te kunnen ondernemen maken we natuurlijk allemaal kosten. Maar hoe zit het nu precies met die fiscale aftrekbaarheid? Als je van een eenmanszaak overstapt naar een vennootschap veranderen er ook wat dat betreft een aantal spelregels. Vooral wanneer er sprake is van ‘gemengd gebruik’. Laten we gemakkelijkheidshalve eerst een blik werpen op wat er hetzelfde blijft. :-) 

 

Wat verandert er niet in de aftrekbaarheid van kosten?

Vraag je je af of een kost fiscaal aftrekbaar is? Dan geldt er één belangrijke spelregel, die zowel bij een eenmanszaak als een vennootschap wordt gehanteerd. Een kost is aftrekbaar (in de inkomstenbelastingen) als deze gemaakt wordt om (professionele) inkomsten te verwerven of te behouden. Ben je BTW-plichtig? Dan volgt de terugvorderbaarheid van de BTW diezelfde regel.

Elke kost die je wilt inbrengen moet dus hieraan getoetst worden. De argumenten die je gebruikt om dit aan te tonen kunnen variëren.  Zo hoor je wel eens dat een ondernemer alle kosten van zijn hond in aftrek kan brengen. Als je daar de juiste argumenten voor hebt, bijv. mijn Duitse Herder bewaakt ’s nachts mijn bedrijfssite, dan kan jouw hond inderdaad perfect een aftrekbare kost zijn. Je begrijpt dat je veel minder kans hebt om de fiscus hiervan te overtuigen als je hond geen Duitse Herder maar een lief en schattig maltezertje is. ;-)

 

Wat is ‘gemengd gebruik’?

Komen we even terug bij die Duitse Herder. Stel dat de bedrijfssite bestaat uit jouw eigen gezinswoning met een achterliggend magazijn of werkplaats. Jouw hond bewaakt dan zowel jouw beroepsmatige bezittingen als jouw privéwoning. In dat geval spreekt met van ‘gemengd gebruik’.

Enkel het ‘professionele’ deel van de kosten van je hond zijn fiscaal aftrekbaar. Hier zal je - in overleg met je boekhouder (en de fiscus) - moeten bepalen hoeveel dat deel is. Jouw boekhouder zal vervolgens de fiscale spelregels volgen die daarbij horen.

 

Fiscale spelregels

Je dient rekening te houden met 2 verschillende sets van spelregels: die van de BTW (indien je BTW-plichtig bent) én die van de inkomstenbelastingen. 

Voor het wel/niet kunnen terugvorderen van de BTW geldt altijd - los van het feit of je in een eenmanszaak of vennootschap werkt - je kan enkel de BTW terugvorderen over het ‘professionele’ deel van de kost.

Voor de inkomstenbelastingen is er wel een belangrijk verschil tussen werken binnen een eenmanszaak of een vennootschap:

Bij een eenmanszaak zal je boekhouder de kost uitsplitsen in een privégedeelte en een professioneel gedeelte. Jouw boekhouder zal dan enkel dat laatste deel in aftrek brengen van je professionele inkomsten om zo je belastbare winst te bepalen.

Bij een vennootschap gebeurt dat meestal niet rechtstreeks. De betreffende facturen worden hier meestal volledig door de vennootschap betaald en als kost ingeboekt. Omdat de vennootschap ook het privégedeelte van de kost draagt, krijg jij (als eigenaar van de hond) onrechtstreeks een voordeel van de vennootschap. De vennootschap moet dat stuk bij jou terugvorderen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: je kan deze kosten terugbetalen aan je vennootschap of deze kunnen ten laste van je ‘rekening courant’ worden gelegd.

Gebeurt voorgaande terugvordering niet, dan wordt het gezien als een verkapte vorm van inkomen dat ook wel een ‘voordeel alle aard’ wordt genoemd.

Dit voordeel zal, samen met het loon dat je uit je vennootschap haalt, onderworpen worden aan de sociale bijdragen en belast worden in de personenbelasting.

 

Bedrag van het voordeel alle aard

Het bedrag dat je als voordeel alle aard zal worden aangerekend zou de ‘werkelijke waarde’ moeten vertegenwoordigen. Om terug te komen op je waakhond: in de boekhouding wordt bijgehouden welke kosten je allemaal gemaakt hebt voor je hond, en het privé gedeelte zal het voordeel alle aard vormen.

Het bewijzen van de ‘werkelijke waarde’ is echter een tijdrovende bezigheid, waar bovendien nogal eens discussies over kunnen ontstaan. Zeker als het gaat over het bepalen van dat ‘privé gedeelte’.

Vandaar heeft de fiscus voor heel wat courant voorkomende kosten die onder het zogenaamd ‘gemengd gebruik’ vallen, forfaitaire bedragen vastgesteld voor het voordeel alle aard. Bekendste voorbeeld is de firmawagen. Andere voorbeelden zijn GSM, laptop, internet, tot zelfs je gezinswoning (indien je vennootschap eigenaar is). Deze forfaitaire bedragen worden aanvaard door zowel de RSZ voor het berekenen van je sociale bijdragen als de fiscus.

 

Meer weten?

Check dan vlug de agenda voor de eerstvolgende Checked & Balanced infosessie 'Van éénmanszaak naar vennootschap' of neem contact op via info@checked-balancec.be 

Tijdens deze infosessie krijg je ook een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn de verschillen zijn tussen een éénmanszaak en een vennootschap?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een éénmanszaak en vennootschap?
  • Wanneer is het een goed moment om over te schakelen naar een vennootschap?
  • Welke vennootschapsvorm is voor mij de beste optie?
  • ...

 


Naar overzicht blog

Nieuwsbrief: Mis geen enkele tip voor je financiën

En blijf op de hoogte van het aanbod van Checked & Balanced

Ik schrijf me gratis in
TOP