Je kantoor of praktijkruimte verhuren aan je vennootschap: een goed alternatief voor loon?

Heb jij je activiteiten als zelfstandige ondergebracht in een vennootschap en heb je een kantoor of een praktijkruimte aan huis? Dan zou je deze kunnen verhuren aan je vennootschap. Maar is dat wel zo’n goed idee? 

Fiscaal interessant?

Als je de spelregels volgt kan het inderdaad fiscaal interessant zijn om jezelf huur te betalen vanuit je vennootschap voor het gebruik van de kantoor- of praktijkruimte. 

Van de kant van de vennootschap is deze huur een aftrekbare kost.  

Privé worden huurinkomsten belast in de personenbelastingen als ‘onroerend inkomen’. Je wordt echter niet belast op het brutobedrag van de huur die je ontvangt: je mag daarvan een een kostenforfait van 40% in aftrek brengen. Daarnaast kan je ook nog (een stukje van) de intresten die je betaalt op een eventueel nog lopende hypothecaire krediet voor de woning in mindering brengen.   

Interessant om weten is ook dat er geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op onroerende inkomsten. Een ‘goedkopere’ manier om jezelf te vergoeden als bedrijfsleider dan het uitkeren van regulier loon.  

Dat weet de fiscus natuurlijk ook. Daarom beperkt deze het bedrag dat een bedrijfsleider als huur mag uitkeren onder deze gunstige voorwaarden: de huur mag niet meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde kadastrale inkomen van het verhuurde gedeelte van de woning*. Alles wat je meer ontvangt als huur uit je vennootschap zal de fiscus ‘herkwalificeren’ als beroepsinkomen.  

Gemeubeld verhuren?

Als je in het verleden als eenmanszaak gewerkt hebt, dan heb je je kantoor of-praktijkinrichting misschien niet mee overgedragen bij de opstart van de vennootschap. Dat is niet ongebruikelijk als deze uitrusting al grotendeels afgeschreven. In dat geval kan je kiezen voor een ‘gemeubelde’ verhuur. Fiscaal wordt de huur dan uitgesplitst in ‘onroerende’ (gebouw) en ‘roerende’ (inrichting/uitrusting) huurinkomsten.  

De onroerende inkomsten volgen de regels die hierboven werden vermeld.  

Van het ‘roerende’ gedeelte van de huurinkomsten mag je een hogere kostenforfait van 50% aftrekken. Op het nettobedrag wordt bovendien een afzonderlijk tarief van 30% toegepast, dat meestal een stuk lager ligt dan het tarief dat op andere inkomsten van toepassing is.  

En ook op roerende inkomsten zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd.  

Een goede manier dus om een stukje van de kosten die je privé of nog onder je eenmanszaak gemaakt hebt alsnog te recupereren uit je vennootschap.  

Het is wel belangrijk dat je overeengekomen in de huurovereenkomst de huurprijs opsplitst in een onroerend een roerend gedeelte. Doe je dat niet, dan beschouwt de fiscus standaard 40% van de huurprijs als roerend, en 60% als onroerend. 

Andere mogelijkheden?

Naast verhuren van je praktijkruimte aan je vennootschap zijn er nog andere mogelijkheden om de kosten van je privéwoning (gedeeltelijk) ten laste van je vennootschap te leggen. Denken we bijv. aan een vruchtgebruikconstructie of private onroerende leasing. 

Graag meer weten?

Schrijf je dan in voor de SmartPractice-opleiding 'Financieel beheer en optimale rendabiliteit voor zorgondernemers' van 14 juni in Leuven. Of neem rechtstreeks contact op via https://checked-balanced.be/contact of info@checked-balanced.be. 

* Je boekhouder kan perfect voor jou uitrekenen hoeveel dat in jouw geval bedraagt  


Naar overzicht blog

Nieuwsbrief: Mis geen enkele tip voor je financiën

En blijf op de hoogte van het aanbod van Checked & Balanced

Ik schrijf me gratis in
TOP