Linda Mommen

Unio
unio.care

De zoektocht naar een gelukkig en gebalanceerd leven is actueler dan ooit. Vaak wordt deze in de hand gewerkt door buitengewone persoonlijke en professionele verwachtingen die de hedendaagse maatschappij ons oplegt.

Ik maak er samen met mijn team onze missie van om mensen en bedrijven hun eigen mogelijkheden, krachten en competenties te laten ontdekken. De systeemtheorie, die permanent focust op mogelijke oplossingen is onze vaste leidraad. De uitkomst is steeds een andere en heldere kijk op de toekomst.


“Tijdens de workshop kwam ik tot de conclusie dat mijn boekhouder niet al mijn kosten verwerkt had. Er ontbraken heel wat facturen. Deze heb ik allemaal aan mijn boekhouder bezorgd, waardoor mijn fiscale winst beduidend lager was. Met minder sociale bijdragen én een lagere belastingfactuur tot gevolg. Ik heb de kostprijs van deze workshop dubbel en dik terugverdiend!”

TOP